Som vi tidligere har skrevet om i denne blog, blev translatørloven ophævet den 1. januar 2016, hvorefter statsautoriserede translatører i Danmark blev ”lovløse”. Efter længere tid med uvished om fremtiden besluttede regeringen i 2018, at bekræftede oversættelser skal påtegnes af en notar eller Dansk Erhverv, inden de kan blive legaliseret hos Udenrigsministeriet. Afskaffelsen af translatørloven har dermed resulteret i en dyrere og mere tidskrævende legaliseringsprocedure, da en bekræftet oversættelse ikke længere kan blive legaliseret direkte i Udenrigsministeriet, men først skal igennem et fordyrende mellemled (en notar eller Dansk Erhverv).

Unik løsning med en forenklet fremgangsmåde

Som en konsekvens af ophævelsen af translatørloven valgte Calvolingua i 2016 at søge om beskikkelse hos det spanske udenrigsministerium, og derfor kan vi som nogle af de eneste i Danmark i dag tilbyde oversættelser til brug i Spanien med spansk stempel, hvilket kan spare vores kunder både tid og penge i forbindelse med legaliseringen af deres dokumenter:

”Den danske model”

Når en dansk translatør oversætter et dokument, der skal anvendes i udlandet, foregår det på denne måde:

  1. Kunden sender det originale dokument til translatøren.
  2. Translatøren oversætter, underskriver og stempler dokumentet og binder det hele ind i et samlet dokument.
  3. Den bekræftede oversættelse indleveres herefter til Dansk Erhverv, som påtegner translatørens underskrift. Dansk Erhvervs gebyr for denne påtegning er 500,00 kr. inkl. moms.
  4. Derefter indleveres dokumentet til Udenrigsministeriet, som legaliserer det originale dokument samt Dansk Erhvervs påtegning af translatørens underskrift. Der legaliseres således 2 underskrifter á 200,00 kr., hvilket vil sige, at ministeriet skal have 400,00 kr. i gebyrer.

Fremsendes dokumenterne til de to instanser med posten, skal man forvente en samlet ekspeditionstid på én til halvanden uge, inden dokumentet kommer retur. Samtidig kan dokumentet først sendes til påtegning og legalisering, når oversættelsen er færdig.

”Den spanske model”

Skal dokumentet anvendes i Spanien, kan Calvolingua tilbyde at stemple oversættelsen med vores spanske stempel. Fremgangsmåden er omvendt i forhold til den danske model, idet originaldokumentet her skal legaliseres inden oversættelsen:

  1. Kunden sender det originale dokument til translatøren (eller direkte til Udenrigsministeriet).
  2. Udenrigsministeriet legaliserer det originale dokument, hvilket som udgangspunkt vil sige én underskrift á 200,00 kr.
  3. Translatøren oversætter, underskriver og stempler dokumentet og binder det hele ind i et samlet dokument, hvorefter dokumentet er gyldigt i Spanien. Bum.

Med denne løsning sparer kunden således 700,00 kr. i gebyrer til Dansk Erhverv og Udenrigsministeriet, og som en ekstra bonus spares der også en hel del tid, idet dokumentet kun skal legaliseres ét sted. Og da det originale dokument ved denne løsning skal legaliseres, inden det oversættes, kan translatøren påbegynde selve oversættelsen, samtidig med at dokumentet bliver legaliseret. Det er en ren win-win-situation!

Hos translatørbureauet Calvolingua står vi naturligvis til rådighed for en uddybning af den ovenstående løsning. Kontakt os her.