Efter lang tids venten er der nu endelig kommet en officiel udmelding fra de danske myndigheder om, hvad der skal ske efter den 1. januar 2016, hvor lov om translatører og tolke ophæves, og hvorefter der således ikke længere findes nogen statsautoriserede translatører i Danmark.

Såvel translatørbranchen selv som advokatbranchen og en række eksportvirksomheder har gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige i at ophæve autorisationsordningen, og faktum er, at danske borgere, virksomheder og myndigheder vil stå over for et akut problem pr. 1. januar, hvis ikke der findes et brugbart alternativ til denne ordning. Behovet for bekræftede oversættelser forsvinder ikke, blot fordi man ophæver loven.

Det lader imidlertid til, at denne problemstilling endelig er gået op for myndighederne, for Erhvervs- og Vækstministeriet har nu i dialog med Justitsministeriet og Udenrigsministeriet fastlagt en procedure for legalisering af oversættelser efter afskaffelsen af beskikkelsesordningen.

Fra 1. januar gælder således følgende:

De translatører, der i dag er optaget i Udenrigsministeriets legaliseringsdatabase for beskikkede tolke og translatører, bliver overført til en ny database over oversættere, der kan få legaliseret deres oversættelser direkte i Udenrigsministeriet.

Vi kan derfor med stor glæde meddele vores kunder, at det efter 1. januar fortsat vil være muligt at få lavet bekræftede oversættelser af højeste kvalitet, som er retsgyldige over for udenlandske myndigheder.

Du kan læse mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.