Som den sidste krampetrækning inden udskrivningen af valget i maj lykkedes det den tidligere regering at afskaffe autorisationsordningen for translatører i Danmark. Ingen ved rigtig hvorfor, men daværende erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens argument var, at translatører har en konkurrencemæssig fordel frem for andre oversættere, som ikke har den samme 5-årige kandidatuddannelse (cand.ling.merc.).

En nedlæggelse af autorisationsordningen skulle således skabe mere konkurrence og dermed mere vækst. Resultatet er imidlertid, at der efter årsskiftet ikke længere findes nogen statsautoriserede translatører i Danmark, som ellers er de eneste, der kan lave bekræftede oversættelser med retsvirkning i ind- og udland. Den tidligere regering har ikke fremlagt nogen konkret, brugbar løsning på, hvordan efterspørgslen efter bekræftede oversættelser skal imødekommes efter 1. januar 2016, hvor loven træder i kraft, og situationen er desværre fortsat uafklaret.

Nuvel, ophævelsen er en realitet, og medmindre den nye Venstre-regering skulle være så fornuftige at stille forslag om at bibeholde autorisationsordningen, er vi nødt til at se fremad og forsøge at løse den problematik, der uomtvisteligt vil opstå, når vi runder årsskiftet: Efterspørgslen efter bekræftede oversættelser vil fortsat være intakt; der vil blot ikke være nogen translatører eller oversættere i Danmark, som vil kunne bekræfte en oversættelse, således at den bliver retsgyldig i Danmark eller i udlandet.

Mens vi i spænding venter på, hvordan den nye regering vil tackle problemet, kan kunderne i det mindste trøste sig med, at de statsautoriserede translatører, som efter nytår degraderes til ”almindelige” translatører, fortsat vil levere oversættelser af højeste kvalitet, og fortsat vil tilbyde kunderne fortrolighed og pålidelighed.

For så vidt angår bekræftede oversættelser og legaliseringen heraf efter nytår, vil det efter vores opfattelse blive nødvendigt fortsat at få legaliseret selve de originale dokumenter hos Udenrigsministeriet, mens oversættelserne derimod vil skulle legaliseres hos det enkelte lands ambassade, hvilket unægteligt vil forlænge og fordyre processen.

Calvolingua arbejder p.t. på en løsning, som forhåbentlig vil gøre processen smidigere og mindre omkostningsfuld for kunden. Mere om dette senere…